Prioritní témata mé činnosti


  • TÉMA PRVÉ

 Základní principy činnosti senátora z mého pohledu

Základem práce v regionu je průběžná účast na jednání zastupitelstva obcí a měst ve volebním regionu. Zde je nutné napravit absolutní absenci této činnosti senátora Zdeňka Berky. Otevření kontaktních míst pro občany Sokolova, Toužimi a Mariánských Lázní.

Při projednávání návrhů zákonů a podávání vlastních návrhů zákonů Senátu musím postupovat výhradně v souladu se zájmy občanů, jejich absolutní rovností před zákonem, udržení národní svébytnosti naší země a zachování jejich znaků svrchované státnosti.


  • TÉMA DRUHÉ

Iniciování celostátních legislativních změn

○ Změna financování vysokoškolského studia

○ Zásadní změna formy podpory mladých rodin

○ Částečný důchod jako forma výsluhy let

○ Stop exekucím ve sféře finančních služeb


  • TÉMA TŘETÍ

Zásadní problémy a potřeby regionu z mého pohledu

○ Nedostatek lékařské péče v obcích a vesnicích

○ Obce mají nedostatek prostor pro volnočasové aktivity mládeže

○ Nedostatek podpory pedagogů při práci s problémovými žáky

○ Chybí 85% vysokoškolsky vzdělaných pracovníků

○ Zneužívání sociální politiky státu

○ Mariánské Lázně – opomíjený region

○ Dosluhující infrastruktura Kraslic

○ Prašnost regionu


  • TÉMA ČTVRTÉ

Změny k lepšímu životu v regionu z mého pohledu

○ Rozšíření konkurenčního prostředí příchodem nových zaměstnavatelů

○ Městské zařízení pro seniory a dlouhodobě nemocné

○ Přímý vliv regionu na lékařskou péči pro občany

○ Za život v ekologicky nevýhodném regionu náleží občanům přímá kompenzace

○ Stejná práva a povinnosti všech občanů regionu

○ Návrat měst a obcí k vlastnictví a správě bytů

○ Maximální podpora spolkovým činnostem

○ Regionální všesportové středisko mládeže individuálních sportů


„Nenašli jste zde problém vaší obce, či máte námět k řešení něčeho dalšího? Kontaktujte mě a podíváme se na to společně. Můžeme mít vše, co si dokážeme zařídit. Šest let je dlouhá doba. Pokud je nepromarním jen v budově Senátu, lze udělat mnoho práce.“.