Přemýšlel jsem o tom co by bylo dnes dobré pro moji předvolební kampaň.

Rozhodnutí bylo jasné. ČAS PRO VLASTNÍ RODINU! Zde je pro mě to nejlepší hodnocení.

Páteční odpoledne a podvečer strávený v Kartarene Cheb a moje dcera tam usnula jak mimino. Žádný počítač ani telefon. Jen rodina, příjemní lidé, komunikace o běžných věcech a maličko toho adrenalinu. Pátek se povedl i bez politiky.

 

 

Sobota s manželkou ve znamení toulání Šindelová, Přebuz, Jelení. Torzo staveb cínového dolu je opravdu impozantní.

 

 

 

Zatímco ostatní kandidáti do SENÁTU se nejspíše opět zúčastňovali všemožných kulturních a společenských akcí, s co možná s největším počtem účastníků, aby jako byli s občany, tak já jsem dal v neděli přednost kolu. Nějak pořád za sebe neumím dělat tu správnou „POLITICKOU PARODII“. Tak já tedy to kolo.

 

Někdy stačí pro dobrou věc jen pár slov, tedy informace.

Bezprostředně po předání SENIORBUSU v Toužimi, jsem byl osloven seniory v Bukovanech s obdobnou žádostí. Zdůvodnění. V obci není dostupná jakákoliv lékařská péče. Cesta do Sokolova a pak třeba dále na Michal je jednak pro mnohé v jejich věku problémová. Dále je taková jedna návštěva lékaře vyjde seniora na 80Kč. Byli i další témata, která podpořily jejich požadavek, ale ty všichni máme v podvědomí protože se snimi potýká velká část seniorů v obcích.
Tuto informaci jsem konzultoval se starostou Bukovan Miroslavem Stropkem, od kterého jsem se dozvěděl, že pro tyto potřeby je v Bukovanech schváleno použivání sluźebního vozidla Obecního úřadu, které tedy plní dvojí funkci. Dále uvedl, že ze strany seniorů není vůbec o tuto službu zájem.
ZÁVĚR: Zastupitelstvo v minulosti schválilo, ale informace se k těm potřebným nějak záhadně nedostala. Teď je prostě jinak. Senioři v Bukovanech již vědí, že mají svůj SKORO-SENIOR-BUS. Jak se říká : „LÍNÁ HUBA HOLÉ NEŠTĚSTÍ“
Jedna otázka mě napadá. Myslíte si, že je více takových informací nebo rozhodnutí , které se záhadně nedostanou mezi občany???

Pozvání zastupitelského úřadu GRUZIE si opravdu vážím…

Je to pocta nejen pro moji osobu, ale především uznání dobré práce všech lidí z ŘN-VU. Toto pozvání jednoznačně potvrzuje fakt, že začínáme být více vnímáni jako subjekt s vlastním názorem bez toho, aby jsme stranili východu nebo západu. Máme vlastní rozum a vlastní cestu.

Z mojí návštěvy VELVYSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE…

Byl přítomen jak současný prezident Miloš Zeman, tak jeho předchůdce Václav Klaus.
Ze zdravice pana prezidenta Zemana zaznělo důležité sdělení o zahájení činnosti ČESKORUSKÉHO diskusního fóra jehož cílem je vyrovnání se s rokem 1968.

Velvyslanec Alexandr Zmejevský připomenul ve své zdravici pro mě důležitou věc: 
Mějme na paměti, že vedle sebe bojovali a umírali jak ruští tak českoslovenští vojáci v boji proti společnému nepříteli. Toto setkání patří v první řadě těmto válečným hrdinům.

Dvě moje další zjištění.

Bylo na první pohled zřejmé, jak mezi pozvanými hosty stoupla neskutečně prestiž a společenské uznání KSČM a jejího předsedy Vojtěcha Filipa (jednoznačně výsledek plynoucí ze současného sestavování vlády). Taková obrovská odezva a získání prestiže v takovéto míře mě překvapilo.

Druhé zjištění: Na velvyslanectví RUSKÉ FEDERACE jsem nebyl poprvé, mimo jiné jsem zde byl několikrát přítomen i při příležitosti „DNE STÁTNOSTI“ atd. I Přes současnou mediální náladu musím konstatovat, že jsem zde nikdy nezažil přítomnost tolika Velvyslanců svrchovaných států jako při mé dnešní účasti.

Ps: opravdu jsem se tam nebyl najíst. Na těchto akcích ze zásady nic nejím a piji pouze neperlivou vodu.

Pozvání od Alexandra Zmejevského

Včera mi bylo doručeno osobní pozvání Alexandra Zmejevského VELVYSLANECE RUSKÉ FEDERACE k účasti na slavnostní recepci u příležitosti „Dne vítězství 1945“ konané na Velvyslanectví Ruské federace.

Sliby se mají PLNIT! Senior TAXI na Toužimsku.

Za podpory starosty Alexandra Žáka jsem pro Vás zajistil bezúplatné dlouhodobé zapůjčení vozidla MERCEDES CITAN, které Vám bude sloužit na TOUŽIMSKU jako SENIOR TAXI.

Slavnostní předání květen 2018.

Váš kandidát na SENÁTORA Josef Zickler.

Dnes, na PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Lomnici.

Hodně dobré setkání sousedů. Není pravda, že lidé spolu nechtějí komunikovat a scházet se. A už vůbec není pravda, že lidi nezajímá politika.

Zajímá a především ta komunální. Tady bylo tématem poslední zastupitelstvo a sice veřejné projednávání změny územního plánu, kdy na přetřes přišly i moje připomínky.

PS: Já jsem fakt nezačal. 😜😎

Proč jsem nebyl u Jílkové…

K JÍLKOVÉ NECHOĎ ANEB KEJVAL A BOK NEPŘIJDOU, TAK BUĎ TAKY DOMA

V pondělí jsem byl osloven dramaturgem pořadu paní Jílkové „Máte slovo“ Janem Smržem, zda mám zájem se zúčastnit tohoto pořadu v roli diskutujícího na téma navrhované změny státní hymny. Souhlasil jsem. Dále následoval od dramaturga pořadu další text:

„Níže Vám posílám několik otázek, na které prosím o stručné odpovědi do zítřejšího večera 10. 4. do 20 hodin. Slouží naší orientaci při přípravě pořadu a nikde se neobjeví.“


Na otázky jsem řádně odpověděl a jsou k níže k přečtení…

Dnes, tedy den před pořadem přišla sprcha z ČT. Telefon. Dramaturg pořadu Jan Smrž. Z pořadu jste byl odvolán. Nepřijde pan Kejval ani nikdo z ČOV. Není nutné otvírat Vaše témata. Budeme to spíše koncipovat do oblasti hudby a sportu. Místo Vás přijde pan Osička.

Na moji připomínku, že mě nejvíce mrzí to, že se nemohu zeptat pana Kejvala, zda je relevantní informace, že na projekt „Hymna “ dal ve skutečnosti ze svého 200.000 Kč a zůstatek jako předseda z peněz ČOV přesto, že ČOV je ve ztrátě 5,5 milionu. Dostalo se mi od pana Smrže vysvětlení, že bohužel televize není jeho.

Za sebe uznávám, byla by to velká škoda poškodit velice dobré jméno ČOV, všech sportovců a také všech poctivých funkcionářů, kvůli možnému pochybení jednoho člověka, ale nemluvit o tom je hodně špatné.

Zajímalo by mě, jaká z těchto mých odpovědí se trefila do černého. Nevadí, pojedeme dál.

OTÁZKA 1. Jste pro změnu podoby české státní hymny?
MÁ ODPOVĚĎ: Zásadně NE

OTÁZKA 2. Se změnou hymny přišel naposledy Český olympijský výbor. Může mít současná podoba hymny negativní vliv na výkony sportovců?
MÁ ODPOVĚĎ: NE. Hudba jako prvek ovlivňující výkonnost, psychiku popřípadě další metabolické funkce organizmu působí při samotném výkonu sportovce popřípadě krátkodobě motivačně před samotným výkonem. Až do dnes jsem žil nejspíše v klamu, že hymny se pouští, až na závěr po ukončení sportovního klání. V tomto případě pokud toto někdo tvrdí s úplnou vážností, tak má na mysli asi to, že poslech hymny je vlastně odměna za sportovní výkon a že na současnou hymnu se sportovci málo těší a proto se nesnaží (humor). Člověk je jedinečný a působení stejné hudby má na každého jedince jiný vliv. K tomu je hodně studií např. Mozartův efekt.

OTÁZKA 3. Co by podle Vás mělo předcházet veřejné prezentaci nové verze hymny od státní organizace?
MÁ ODPOVĚĎ: V rámci demokratického systému u jedince jako fyzické osoby není nutné splňovat, žádná mimořádná legislativní opatření. V případě organizace, tedy právnického subjektu je situace jiná. Zde může jednotlivec nebo skupina osob využít pro svůj záměr dobré jméno, společenskou a historickou hodnotu, což je minimálně v rozporu s dobrými mravy. Vzorovým příkladem takové organizace je právě ČOV(119 let tradice, společenský význam této organizace). Aby tedy předkladatelé mohly využít při prezentaci svého záměru jméno ČOV mělo by být vysloveno souhlasné stanovisko PLÉNEM ČOV, minimálně však souhlas Výkonného výboru ČOV. Druhá věc ve všeobecném pohledu je finanční stránka realizace návrhu.

OTÁZKA 4. Jaký by měl být postup při změně státního symbolu?
MÁ ODPOVĚĎ: Prvopočátek ve formě referenda, kdy náklady spojené s realizací referenda hrazeny navrhovatelem změny. Následně obě komory Parlamentu a prezident republiky. Úhrada nákladů referenda je ochranným mechanizmem, před zneužíváním tohoto institutu.

OTÁZKA 5. Změnil se za sto let náš vztah k hymně a její chápání natolik, že je třeba ji modernizovat?
MÁ ODPOVĚĎ: NEMĚNIT. Jsem přesvědčen, že právě naše hymna je jedním z nejemotivnějších připomenutí naší státnosti a občanské hrdosti. Naše hymna je možná jedním z mála atributů vycházejících z historie, který je akceptován širokou veřejností a i mládeží.
Její modernizace bude mít jediný efekt a to její znevážení u části občanů a snížení jejího významu pro připomenutí příslušnosti k vlasti. Což si myslím, že je cílem celé akce.

OTÁZKA 6. Od roku 1918 přibyly i některé příležitosti, při kterých se hymna používá. Je to důvodem k jejímu vylepšení?
MÁ ODPOVĚĎ: Ne není. Nemám pocit, že by takové události přibyly. Myslím, že do současné doby je hymna u nás používána s citem k události, což podtrhuje i v současné době její význam.

OTÁZKA 7. Věnovala se naší hymně při dělení Československa dostatečná pozornost?
MÁ ODPOVĚĎ: Bylo provedeno nejlepší řešení.

OTÁZKA 8. Naše hymna měla v historii dvě sloky. Neměli bychom jí opět jednu sloku přidat?
MÁ ODPOVĚĎ: Není potřeba. Jde o připomenutí příslušnosti na nejvyšší úrovni a ne o hudební vystoupení. Připomíná to minimálně velmi důležitý okamžik v našich dějinách.

OTÁZKA 9. Souhlasil byste s tím, aby vznikly různé verze státní hymny, které by bylo možné používat při různých příležitostech (např. jinou verzi při státnických, sportovních, společenských akcích)?
MÁ ODPOVĚĎ: A budeme mít tedy vždy k hymně i jinou vlajku a jiný pravopis?

OTÁZKA 10. Myslíte si, že by i mladá generace vyrůstající na elektronických médiích měla ctít současnou podobu hymny jako státního symbolu, na který by se s ohledem na tradici nemělo sahat?
MÁ ODPOVĚĎ: ANO