Proč právě já


„Neskáču, jak jiný píská“

Jsem soběstačný člověk a to z obou podstatných hledisek:
  • Finančního

Za posledních pár desetiletí jsem vybudoval prosperující společnost, která mi říká pane, proto nejsou má rozhodnutí ovlivnitelná penězi jiných.

  • Politického

Jsem celostátní předseda politického hnutí a garant jeho programu. Nemusím se tedy podřizovat zájmům politické strany, protože jsou identické s mými a naopak disponuji stranickou podporou v našem regionu.


Nabízím šest let aktivní služby pro kterou mám takové předpoklady, abych mohl začít pracovat ihned a odvedl pro své voliče co největší množství práce.

  • Znalost prostředí celostátní politiky

Řízení politického hnutí ŘN-Vlastenecká unie a jeho účast v parlamentních volbách 2017 mi umožnilo seznámit se s prostředím celostátní politiky a naopak toto prostředí již dnes vnímá moji osobu a moji neovlivnitelnost.

  • Znalost regionu a komunální politiky

Ze tří pohledů. Z pohledu člověka, který dvacet let pracoval v oblasti bezpečnosti a odhalování především násilné trestné činnosti na Sokolovsku. Z pohledu člověka, který 25 let v tomto regionu podniká a v neposlední řadě, který zná každodenní problémy regionu i prostřednictvím činnosti a poznatků místních organizací politického hnutí, které řídí.

  • Akceptovatelnost médii

Za důležité považuji i vnímání mé osoby a názorů v médiích.  Jde jak o rozhlas, TV, tak o publikování mých článků elektronickou i tištěnou formou.

V těchto třech zásadních oblastech mám pro práci senátora značný náskok před svými konkurenty. Mohu tak občanům svého regionu odvést kvalitnější službu a rychlejší řešení problémů.