Jakým budu senátorem


PROKÁŽU, SVOJÍ AKTIVITOU, ODPOVĚDNOSTÍ, PRACÍ A OPRAVDOVOU NEZÁVISLOSTÍ, ŽE  SENÁTOR


# JE PRO OBČANY VÝBORNÝM BIČEM NA POLITIKY A JEJICH ZVŮLI

Hájím práva a oprávněné nároky občanů před možnou mocenskou zvůlí politiků Sokolovského, Mariánskolázeňského a Toužimského regionu. Nejsem finančně ani lidsky závislý na politických stranách či zájmových skupinách, to mi umožnuje tímto pomyslným bičem skutečně být a především zůstat. Nemusím se bát, že mi ta či ona partaj pro další období neumožní kandidovat znovu a dále nejsem závislý na otázce, kdo mě zaměstná, až nebudu Senátorem.


# JE GARANTEM ROVNOSTI OBČANŮ PŘED ZÁKONEM

Jako Senátor dohlížím na ústavnost a zákonnost jako takovou, ale také reviduji to, aby zákon neznevýhodnil určitou část občanů. Musí pro mě být od počátku zřejmé, že zákon je použitelný i bez celé řady výjimek, ty jsou totiž skoro vždy zneužitelné proti rovnosti občanů před zákonem. Proto jako senátor nejsem odtržen od života a potřeb většinového obyvatelstva.


# JE GARANTEM PRÁV OBČANŮ V DANÉM REGIONU

Se svojí pravomocí ve vztahu k zastupitelským orgánům regionů, mám povinnost k ochraně zákonných rozhodnutí úředníků před tendenčním ovlivňováním politiky.  Tímto garantuji právní nároky každého občana. Obdobné pravidlo a výsledek je platný i ve vztahu úředník – občan.


# JE SCHOPEN DÍKY INICIOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN, OTEVŘÍT CESTU K ŘEŠENÍ CHRONICKÝCH PROBLÉMŮ  REGIONU 

Každý region má své specifické problémy. Ovšem jsou problémy, které jsou shodné ve více regionech. Příčinou shody problémů jsou určitá společná specifika regionů. Tyto problémy přesto, že společnost nezatěžují celospolečensky, se pak již stávají závažným společenským problémem. Tyto problémy se svým týmem analyzuji a za využití svých zákonných práv (požadovat informace a vysvětlení od členů vlády a vedoucích správních orgánů,…) řeším byť i iniciováním legislativní změny.


# JE SCHOPEN PŘINÉST KAŽDÉMU OBČANOVI DO JEHO PENĚŽENKY NĚJAKOU TU TISÍCOVKU

Z titulu svého výjimečného postavení věnuji pozornost i takovým oblastem jako je užívání finančních prostředků, které mají kompenzovat občanům žití v ekologicky poznamenaných regionech. Pracuji na přímém užitku občana a bojuji proti údajným zeleným investicím pro nic, možná pouze pro zakázku.


# SOUČASNÁ POLITICKÁ SCÉNA V NAŠEM REGIONU

Analyzuji průběžně vliv ekonomických struktur na politické dění v regionech Sokolovsko, Toužimsko a Mariánskolázeňsko.

Zaběhlý systém stále se opakujících jmen jedinců, kteří řídí komunální politiku, s předem nepokrytě stanovenou kalkulací, kdo co má v budoucích komunálních volbách předurčeno není přijatelný.

Dále se zabývám důvody negativního pohledu části občanů a dokonce i úředníků na současné  politické regionální klima. Tato negativita plyne z teorie, že region neřídí vlastně svobodná vůle politiků vycházející z potřeb regionu, ale ekonomické zájmy hospodářských subjektů.

Této informaci mohu a nemusím věřit. Připadá mi, ale zcela zcestné a nevěrohodné, aby dospělí lidé, kteří dostali nemalí mandát od občanů Sokolovska, rozhodovali v zájmu jiných než právě občanů měst Sokolovska. Snažím se zjistit, kde je pravda. Pravda, která určitě zlepší náladu ke zdravému patriotismu. Zda se náhodou nejedná pouze o záměrnou pomluvu, za kterou odpovědní schovávají svoji vlastní nechuť, neschopnost nebo pochybení.