Zásadním problémem je bojácnost města

Tento můj text vznikl na základě příspěvku Tomáše Kábrta a Sokolovské besedy na fb, který popisuje dopady těžby SUAS pro občany Sokolova část Šenvert:
FB diskuze zde …

A takto vnímám problém já:

Při pohledu na činnost SUAS se nelze ničemu divit. Pokud si někdo dodnes myslí, že existuje kapitalismus s lidskou tváří, tak to je ten samý nesmysl jako socialismus s lidskou tváří. Záleží pouze na dvou věcech.

Je jedna stará pravda, že lidem je potřeba dát hry a zábavu, aby zapomněli na normální problémy, nebo Ti kterých se problém přímo netýká se postavili proti těm dotčeným, proto že by mohli přijít kvůli jejich problémům a remcání právě o ty své hry a zábavu.

Druhá věc je mnohem vážnější. Absolutně všude probíhá neustálý skrytý boj o vliv mezi kapitálem a společností. Do vedení měst se staví lidé, kteří osobně nejsou ovlivnitelní kapitálem, aby chránili především zájmy svých voličů, tedy občanů před možnými snahami o zisk za každou cenu. Kapitál se všemi prostředky naopak snaží naimplementovat na radnici co nejvíce svých lidí tak, aby zde prosazovali zájmy kapitálu. Pokud je to v rovnováze, tak je vše v pořádku, naopak to je základem rozvoje regionu.

Zásadním problémem Sokolova je bojácnost vedení města. Je smutné že tato jednání musí vést sami občané, toto jednání by měl vést starosta města Picka a jeho místostarostové. Bohužel ani v těch největších fantaziích si nedovedu představit pana Picku nebo paní Oulehlovou jak spravedlivě a nekompromisně vystupují v zájmu občanů proti SUASU. Naopak mám takový neblahý pocit jako by se za tento zaměstnanecký regionální kolos schovávali.

Tady není chyba na straně SUASU ten dál bude a musí v rámci svého podnikání neustále zkoušet kam až ho v jeho vlivu pustí vedení města. Chyba je v těch, kdo mají dnes od nás mandát hájit zájmy občanů a být důslednou protiváhou v rozumné oboustranné spolupráci.