Někdy stačí pro dobrou věc jen pár slov, tedy informace.

Bezprostředně po předání SENIORBUSU v Toužimi, jsem byl osloven seniory v Bukovanech s obdobnou žádostí. Zdůvodnění. V obci není dostupná jakákoliv lékařská péče. Cesta do Sokolova a pak třeba dále na Michal je jednak pro mnohé v jejich věku problémová. Dále je taková jedna návštěva lékaře vyjde seniora na 80Kč. Byli i další témata, která podpořily jejich požadavek, ale ty všichni máme v podvědomí protože se snimi potýká velká část seniorů v obcích.
Tuto informaci jsem konzultoval se starostou Bukovan Miroslavem Stropkem, od kterého jsem se dozvěděl, že pro tyto potřeby je v Bukovanech schváleno použivání sluźebního vozidla Obecního úřadu, které tedy plní dvojí funkci. Dále uvedl, že ze strany seniorů není vůbec o tuto službu zájem.
ZÁVĚR: Zastupitelstvo v minulosti schválilo, ale informace se k těm potřebným nějak záhadně nedostala. Teď je prostě jinak. Senioři v Bukovanech již vědí, že mají svůj SKORO-SENIOR-BUS. Jak se říká : „LÍNÁ HUBA HOLÉ NEŠTĚSTÍ“
Jedna otázka mě napadá. Myslíte si, že je více takových informací nebo rozhodnutí , které se záhadně nedostanou mezi občany???