Archiv pro měsíc: Březen 2018

Politika ve škole

Není mládež, jako mládež. Nelze házet žádnou společenskou nebo věkovou komunitu do jednoho pytle. Mládež je obrazem svého okolí. Moje dcera mi nedávno řekla, že pro ni je zatím život pět písmen mezi slovem narození a smrt. Všichni hledají sami sebe a své místo ve společnosti. Věřte, že mají svůj rozum, svoje představy a sny. Největší hnus je zneužívat jejich života k našemu vlastnímu politickému nebo společenskému zviditelnění.

Poslední měsíc dostávám dobrou školu života, právě od mladých z gymnázia a z části ISŠTE. Chodím mezi ty, co se dobrovolně podílejí na dodělávce provozu IMPERIUM. Dva příklady za všechno. Přijedu a koukám jak dva mladí „Týpci“ s cigárem v puse usilovně čistí skleněné výplně. Když mi vysvětlili, jak je pro ně důležité, že dostali důvěru a vlastní prostor, tak jsem polknul a donutilo mě to přemýšlet. Nikdy dřív bych od nich takové sebeuvědomění nečekal. 

Příklad druhý: Večer, v IMEPERIU klid jak v hrobě. Otevřu a na paletách na zemi tam sedí ta námi odsuzovaná mládež a kouká do textů. Ptal jsem se, co dělají. Prý mají pauzu od práce, tak se učí, protože zítra je škola. Nesedělo tam pět nebo deset děcek, ale mnohem více. A ještě jeden postřeh. Zjistil jsem, že jsou manuálně zručnější než většina těch, kteří je tak vehementně kritizují.
Chyba je v celé společnosti, ne v nich. 

Proč to vlastně píšu. Protože koukám jak blázen, kam až dospělí v Sokolově dostali situaci kolem politicky se angažující se mládeže. Nekritizujme mladé, nechme je žít. Naopak nekompromisně postupujme proti těm, kteří prokazatelně zneužívají činnost mládeže pro své cíle. Často to jsou nešťastníci, kteří když se otočí za sebe a podívají se, co sami v životě dokázali, ať už mám na mysli rodinu či práci, tak tam nic není. Dokud budou takoví lidé v politice tzn. budou to Ti, co nastavují systém, nikdy se to nezlepší. Proto zakažme legislativně politické veřejné projevy v rámci doby vyučování. Je to prevence vůči opakování tohoto stavu. Pokud by celá akce proběhla hodinu po ukončeném vyučování, tak tvrdím, že současný tristní stav by nenastal. Jinak za mě, mladí kolem IMPERIA, ať mají smyšlení vlastenecké nebo multikulturní jsou v pořádku. Každý má svojí cestu. Když nic jiného, tak se potkávají tváří v tvář a komunikují spolu na přímo. Opustili virtuální svět, a když si holka dá s klukem pusu, tak je to pusa a ne změna statusu na fb. To je podle mě správná cesta.

Dnes má svátek Josef.

Vážení přátelé. Děkuji Vám všem, kteří jste mi dnes jakoukoli formou ( FB, SMS , atd. ) přáli k dnešnímu svátku.

Jsem rád, že jste si vzpomněli.

A zde máme další nástroj systému, jak nás svázat do škatulek.

Oním nástrojem je pravomoc České školní inspekce. Jak je možné, že jsou paragrafy nastaveny tak, že město jako zřizovatel školy, který zodpovídá za její chod, potažmo za práci jejich činitelů, je nuceno vyhovět návrhu České školní inspekce a odvolat ředitele školy, bez projednání s městem či Sdružením rodičů a přátel školy? Kam se to vracíme, když v této zemi může být člověk odvolán, jen proto že se někomu znelíbí?

V článku je citován Ondřej Andrys náměstek ústředního školního inspektora

Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/co-je-to-za-nesmysl-reaguji-rodice-i-ucitele-na-konkurz-20180307.html

„Pro ilustraci: ředitel školy nenastavil účinný kontrolní systém, jako člověk zodpovědný za odbornou i pedagogickou úroveň vzdělávání ve své škole nevyhodnocuje stav pedagogických procesů, nepřijal opatření ke zlepšení stavu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nepřijal opatření ke zlepšení stavu v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání a docházky žáků s rizikem školní neúspěšnosti a podobně,“

Skutečně ředitel neřídí školu tak, jak je nejlepší pro děti a jejich výchovu? Nekontroluje své pedagogy a jeho práce nepřináší výsledky?

Pak je přinejmenším zvláštní, že se za něj postavilo město a s peticí i samotní rodiče. V dnešní době se totiž podepsat pod petici nesouhlasnou s rozhodnutím státu, je kus odvahy?

Nebude to spíš tak, že ředitel Základní školy v Chodově, pouze klade důraz na co nejúčinnější výuku a nejlepší výchovu dětí ve své škole a je tak nucen se poněkud vzpírat systému, který není schopen zajistit vždy to nejlepší pro děti?

To by ho mohlo činit velmi nepohodlným…

A jen drobná poznámka na závěr, kde je zdejší senátor? Postavil se za starostu? Poslal dotaz k ministrovi? Pomáhá situaci ve svém regionu řešit? Nebo je to zase pouze na starostovi?

Dnes v pátek jsem byl informovat starostu Mariánských Lázní pana Ing. Kalinu o své kandidatuře do SENÁTU v okrsku č.2, tedy i za Marianské Lázně.

Požádal jsem o možnost své prezentace na dubnovém zastupitelstvu města. Dále jsem informoval, že od měsíce dubna bude k dispozici kontaktní místo pro setkání s občany. Pokud si myslíte, že jsou skutečnosti v M.L., které jsou politickou garniturou přezírány a neřešeny můžeme si spolu k tomu sednout. Podrobnosti o kontaktním místě budou průběžně zveřejňovány.

Jako Zickler musím konstatovat, že mě mrzí, že stavitel Zickler nepoužil při stavbě radnice kvalitnější dřevo, nemusel zde nyní být takový problém s dřevomorkou. Doufám, že já takovou chybu při komunikaci s Vámi neudělám.

 

Výzkum: Město pro byznys 2017

Podle níže uvedeného textu byl hodnocen přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí. Výsledek města Sokolova mě mírně řečeno děsí. Podle Vás je to chyba zdejší státní správy nebo chyba samotných zdejších podnikatelů.
Výsledek jako 7 MÍSTO V KRAJI JE OPRAVDU OSTUDA.

Z loňského druhého místa se Cheb vyšvihl do úplného čela. V kvalitních podmínkách pro podnikatele ho v regionu následují města Aš a Mariánské Lázně. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2017. Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice.

Zdroj: http://www.mestoprobyznys.cz/aktuality/id/2446