Archiv pro měsíc: Leden 2018

Současná politická scéna v našem regionu.

Analyzuji průběžně vliv ekonomických struktur na politické dění v regionech Sokolovsko, Toužimsko a Mariánskolázeňsko.

Zaběhlý systém stále se opakujících jmen jedinců, kteří řídí komunální politiku, s předem nepokrytě stanovenou kalkulací, kdo co má v budoucích komunálních volbách předurčeno není přijatelný.

Dále se zabývám důvody negativního pohledu části občanů a dokonce i úředníků na současné  politické regionální klima. Tato negativita plyne z teorie, že region neřídí vlastně svobodná vůle politiků vycházející z potřeb regionu, ale ekonomické zájmy hospodářských subjektů.

Této informaci mohu a nemusím věřit. Připadá mi, ale zcela zcestné a nevěrohodné, aby dospělí lidé, kteří dostali nemalý mandát od občanů Sokolovska, rozhodovali v zájmu jiných než právě občanů měst Sokolovska. Snažím se zjistit, kde je pravda. Pravda, která určitě zlepší náladu ke zdravému patriotismu. Zda se náhodou nejedná pouze o záměrnou pomluvu, za kterou odpovědní schovávají svoji vlastní nechuť, neschopnost nebo pochybení.

Mám potřebné znalosti, mohu tak začít pracovat ihned.

  • Znalost prostředí

Tři roky vykonávám funkci celorepublikového předsedy politického hnutí Řád národa – Vlastenecká unie, kterou jsem přivedl jako nově vzniklý politický subjekt až k účasti v Parlamentních volbách 2017 se zastoupením ve všech krajích České republiky, což je v povědomí společnosti hodnoceno jako obrovský úspěch. Osobně tak znám lidi a prostředí, ve kterém  senátor působí, ale nejsem jim nic dlužen. Naopak toto prostředí a subjekty již nyní vnímají mě jako osobu obeznámenou, znalou a ne příliš ústupnou.

  • Akceptovatelnost médii

Za důležité považuji i vnímání mých názorů v médiích. Zde jsem absolvoval diskuse a rozhovory v různých formátech a to především Českém rozhlasu Radiožurnál, České televizi a mé články publikují jak v elektronické, tak v papírové formě.

  • Právní povědomí

Díky budování a vedení svých společností a dlouholeté práci policisty mám již řadu let silné právní povědomí, dobře tak znám, jaké jsou pravomoci a naopak povinnosti senátora.

V těchto třech zásadních oblastech pro poctivou práci senátora mám tedy značný náskok, to mi umožňuje, ji vykonávat ihned po získání mandátu v plném rozsahu jeho pravomocí a nezdržovat se postupným získávání pozornosti a potřebných znalostí, což může v daném prostředí neznalému člověku, trvat v řádu měsíců i let. Mohu tak občanům svého regionu odvést kvalitnější službu.

„Neskáču, jak jiný píská“

Jsem soběstačný člověk a to z obou podstatných hledisek:
  • Finančního

“ZICKLER je pro nás nevhodný, je neřiditelný přes peníze.“

Takto jsem vnímán lidmi ve vrcholné i regionální politice. Za posledních pár desetiletí jsem vybudoval několik silných společností, které mi říkají pane, proto nejsou má rozhodnutí ovlivnitelná penězi jiných.

  • Politického

V posledních 3 letech jsem vybudoval spolu s lidmi, politické hnutí s vlastním programem a jako jeho celostátní předseda jsem tvůrcem i garantem tohoto programu. Nemusím se tedy podřizovat zájmům politické strany, protože jsou identické s mými a naopak disponuji stranickou podporou v našem regionu. To nemůže říci člověk, který kandiduje jako nezávislý ani člověk který kandiduje za politickou stranu.